Gebruikersaccount

Stichting Digitale Stad Eindhoven biedt iedereen uit de regio Eindhoven de mogelijkheid een account aan te vragen om gebruik te maken van de faciliteiten van DSE waaronder een e-mail account en een persoonlijke homepage.

Het (gratis!) Gebruikersaccount biedt veel faciliteiten maar geen directe toegang tot internet (je kunt niet bij ons ‘inbellen’). Je kunt pas gebruik maken van de faciliteiten van DSE nadat je via een eigen provider toegang tot het internet verkregen hebt, bijvoorbeeld bij onze sponsor Internet Access for Everyone (IAE / clara.net).

Vul voor een gratis DSE-gebruikersaccount dit formulier in.

Extra faciliteiten

Soms biedt een gewoon Gebruikersaccount net niet genoeg mogelijkheden voor een organisatie of een belangrijk initiatief. Gebruikers van DSE kunnen dan namens een organisatie of op persoonlijke titel voor hun DSE-gebruikersaccount een specifieke extra faciliteit aanvragen zoals b.v. extra diskruimte of een grotere limiet in het dataverkeer naar de website. Er gelden wel een aantal strikte voorwaarden:

  • op het DSE-account moet al een werkende website staan waaruit de bedoelingen blijken;
  • er dient vanuit de activiteiten van dat account een duidelijke relatie te bestaan met de regio Eindhoven;
  • de site moet interessant zijn voor de regio Eindhoven (dus geen privé-site);
  • de te verkrijgen extra faciliteit is nodig om een extra bijdrage te leveren aan de doelstellingen van DSE;
  • commerciële activiteiten die niet bijdragen aan de doelstellingen van DSE zijn niet toegestaan.

Verondersteld wordt dat de aanvrager ook de beheerder en dus de hoofdverantwoordelijke van de site is.

Een aanvraag voor een extra faciliteit (mits beschikbaar) kan ingediend worden nadat aan de bovenstaande criteria voldaan is. Stuur daartoe een gemotiveerd verzoek naar helpdesk@dse.nl