Loopt onze Eindhovense jeugd achter qua algemene ontwikkeling?

Deze keer geen politiek onderwerp maar algemene ontwikkeling. Vermindert het gebruik van sociale media en al die schermpjes onze algemene ontwikkeling? Worden er beneden de +/- 21 jaar nog kranten tijdschriften en boeken gelezen, waarmee je extra kennis kunt opbouwen? Is wat de sociale media ons voorschotelen divers genoeg om ook verbanden te kunnen begrijpen?

Sinds de komst van internet wordt parate kennis onbelangrijk geacht; alles is toch op te zoeken. Intussen weten leraren dat dat niet waar is. Informatie wordt pas kennis als ze aansluit bij eerdere kennis, als je de bron kunt beoordelen en de context begrijpt. Het is niet genoeg dat je dingen kunt opzoeken via internet je moet je die kennis ook eigen maken.

Ik zoek nog steeds dingen op via internet en onze online encyclopedie Wikipedia zoals laatst deze transcriptie, maar de algemene kennis die je via het lezen van boeken kranten en tijdschriften opdoet is nog steeds belangrijk, nietwaar?

Zomaar een paar vragen om je algemene ontwikkeling te testen:

Wie zorgden in de middeleeuwen voor verspreiding van kennis?
Waar gebruikte Da Vinci zijn kennis omtrent het menselijk lichaam voor?
Welke geleerde bedacht reeds in de 16de eeuw dat planeten zich rond de zon bewegen?
Welke invloed had Ford op de autoproductie?
Welk bouwwerk werd het symbool van de wereldtentoonstelling van 1900?
Waarom werd er een aanslag gepleegd op Charlie Hebdo?

Als je het niet weet kunt je de antwoorden vinden op de prachtige site algemene-ontwikkeling.nl die Rob de Ruiter, leraar Nederlands heeft gemaakt om zijn leerlingen te ondersteunen. Als je hier doorheen kijkt krijgt je algemene ontwikkeling vast een boost!

Ik lees graag jullie reacties!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *