Licht in jou? Naar een andere ervaring van jezelf en de wereld.

Vorig jaar verscheen van mijn hand ‘Het Boek van het Hart’ met subtitel: ‘Over het Licht in jou. Een boek voor iedereen.’ Licht in mij? vragen mensen zich dan af. En dat brengt sommigen ertoe om zich af te vragen: wat is dat dan, hoe kan ik daarmee in verbinding komen of wat kan ik daar zelf van ervaren?

Ik heb een bewustzijns- en levensveranderende ervaring gehad waarin ik heb ervaren dat er Licht en Liefde IS in alles, hoe wij daar allemaal sámen deel van uitmaken en hoe die bron altijd bij en deel van ons is. Hoe komt het dan dat ik er niks van ervaar, of dat de wereld is zoals die is, vragen mensen dan aan mij. Ik vertel hen op zo’n moment dat we in een evolutionaire fase zijn beland waardoor we ons daarvan bewust kunnen worden.

Veel mensen leren in hun vroegste jeugd taal, rekenen, en andere vaardigheden voor maatschappelijk verkeer, maar van ons eigen bewustzijn, of wat er innerlijk allemaal werkzaam is in ons en hoe dat ons en ons dagelijks leven met elkaar beïnvloedt, daar weten we vrij weinig van.

Tegenwoordig zijn zóveel mensen druk met alles wat buiten henzelf ligt. Ze raken daardoor overbelast of verliezen de moed of de zingeving van alles. Het lukt niet alle ballen in de lucht te houden, waarvan we denken dat dat wordt verwacht of omdat we menen dat al die ballen het geluk, de rust en de vervulling zullen brengen waar we naar verlangen.

Ieder van ons verlangt naar vervulling. Het is een kwestie van onwetendheid dat we denken dat die van buiten onszelf moet komen. Het wonderlijke is, als je je begeeft op de weg van de innerlijke vervulling, al deze ballen als het ware uit de lucht komen vallen. Er is een bron waarvan je deel bent, die jou volledig vervult, als je je daarop afstemt. Het is een bron die ruimer is dan je eigen ik.

Innerlijke vervulling vinden of zoeken, is niet een kwestie van navelstaren, maar van je bewustzijn verruimen tot voorbij je denken, waardoor er rust, inspiratie, inzicht en liefde in jou aanwezig is.  Het ontstaat door een ándere afstemming op jezelf, die jouw levensvreugde en bezieling brengt vanuit een andere bron dan het ego/ik-bewustzijn. Het wonderlijke is dat dat niet alleen jou veranderd, maar tegelijk je omgeving. Je maakt andere keuzes en jouw liefdevolle aanwezigheid maakt deze ook in anderen wakker. Verander de wereld en begin bij je Zelf is dan ook een waarachtig motto.

In deze tijd is op bewustzijnsniveau een verandering gaande in de wereld, die ons doet verlangen naar een andere wereld. Een wereld waarin we op een liefdevolle manier tot verbinding komen, met onszelf, met de aarde en de mensen die erop leven. Ik ondersteun al enige jaren deze universele beweging, naar bewustzijnsverandering IN de mens.

Als je kennis wilt maken met deze andere manier van kijken naar jezelf, als je wilt ervaren wat een andere afstemming op jezelf jou brengt, kun je deel gaan nemen aan de avonden in beweging van het gouden hart. Dat is geen organisatie, maar de Liefde die universeel de essentie is van bewustzijn, ook van jouw bewustzijn en dus van jou. Het hart is drager van de energie ervan.

Mensen die mee doen aan deze avonden, ontdekken vaak als eerste hoe ze in hun hoofd leven en wat dat voor onrust en pijn meebrengt. Ze ontdekken ook dat ze weinig liefde voor zichzelf hebben. Afstemmen op beweging van het gouden hart in jezelf, heelt veel van je oude pijn en brengt ruimte voor nieuw leven, gebaseerd op het hart in plaats van op het ego of op je verleden. Tegelijk kom je in contact met wat je diepste essentie is, een stilte waar je in kunt rusten, een stilte die vervuld, omdat de Liefde daarin altijd woordeloos spreekt. De avonden zijn ervarings- en belevingsgericht. Ze bieden naast de innerlijke stilte die ontstaat, ruimte voor het delen en uitwisselen van ervaringen.

Er start een zomercyclus juni, juli en augustus. (Elke maand één keer)   Aanmelden vóór 1 mei a.s.    Er start ook een najaarscyclus oktober, november en december. (Elke maand één keer)  Aanmelden vóór 19 augustus a.s. Wil je in een doorlopende groep, meld je dan vóór 1 mei aan voor de combi zomer en najaar.

Meer informatie over aanmelden, tijdstip, locatie, en kosten, kijk op                              www.bewegingvanhetgoudenhart.nl/activiteiten.

Meer info over het boek en over waar we mee bezig zijn: www.bewegingvanhetgoudenhart.nl/boekpagina

Hartegroet van mij, Mirjam Langenhuijsen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *