HartLicht

HARTLICHT: EEN ZAADJE IN JE HART. (Een vertelling.)

‘Er was er eens ’n wereld die aarde heette. Daar woonden allemaal mensen en planten en dieren op.
De zon scheen en iedereen was blij. Het was een vrolijke wereld. Op een dag was er iemand die ruzie begon te maken met zijn buren en die buren werden heel erg boos. De hele straat begon zich ermee te bemoeien en toen kreeg de hele straat ruzie met elkaar. Niemand luisterde nog naar elkaar. Iedereen vond dat hij gelijk had en dat de ander het fout deed. De ruzie werd steeds groter en groter. En groter. Er brak oorlog uit. De landen vochten met elkaar. Iedereen was bang, het was echt vreselijk. Waar was het geluk en de blijdschap gebleven? Waar kon je nog spelen met elkaar? Waar waren je vriendjes gebleven? In die tijd woonde er ook een meisje in de straat en zij ontdekte dat ze een zaadje in zich droeg: in haar hart. Het was een zaadje van goud. Het gaf een beetje licht en voelde heel zacht. Ze begon er aandacht aan te besteden. Als ze dat deed voelde ze ineens geen boosheid meer, maar iets heel anders, iets waar ze blij van werd. Ze ging naar haar buren en begon voor ze te zorgen, naar ze te luisteren, een boodschapje voor hen te doen en ze schonk aandacht aan hun verdriet. De buren veranderden heel erg daardoor. De buren ontdekten daardoor een zaadje in hun eigen hart. Zij begonnen het ook aandacht te geven en daardoor begonnen ze ook weer te luisteren naar hún buren en ze aandacht te geven. Ze werden er blij van als ze dat deden. Zo werd de héle straat weer blij!! En de ruzie verdween uit de straat.  De mensen werkten weer samen en de kinderen konden weer fijn met elkaar spelen.

Het meisje vond dat zo wonderlijk dat zij een deel van haar zaadje in de grond plantte. Ze gaf het elke dag water en liefde van haar hart. Net zolang tot er een reuze boom uit groeide, midden in de straat. Met de takken helemaal reikend tot in de hoge lucht zodat het zonlicht ze goed kon beschijnen. Aan de boomtakken groeiden lichtgevende gouden appels. Van heinde en verre kwamen de mensen kijken naar de boom. Ze wilden graag zo’n gouden appel eten. Het grappige was als ze met die wens onder de boom gingen staan, dan viel vanzelf zo’n appel naar beneden. Als je van zo’n appel at, dan wist je ineens weer dat je zelf ook zo’n zaadje van licht in je hart droeg. Je moest het alleen wat aandacht geven, dan groeide het wel. Je werd er blij van als je dat deed. Het was een hele andere blijdschap, dan die je kreeg als je mooi speelgoed kreeg, of een IPhone, of een auto of een nieuw huis.

De mensen begonnen nu elke dag aan dat zaadje aandacht te geven, zodat het in hen kon groeien. Ze werden liever voor zichzelf en ook voor anderen. Geld werd minder belangrijk en het maakte ook niet meer uit hoe je eruitzag, of je sterk was of niet, of je rijk was of arm, of wat voor werk je deed; je wíst dat iedereen zo’n zaadje in zich droeg en dát wilde je aandacht geven. Zo begonnen de mensen samen te zorgen voor de natuur, de fabrieken gingen gezonde dingen maken en de mensen werden gezonder. Ze hielpen elkaar, werkten samen en voelden zich niet meer alleen. De oorlog en de pijn verdween. Steeds meer mensen verlangden ernaar uit het land van ruzie en pijn terug te keren naar het land van blijdschap en liefde.  Nu wisten ze waar dat land lag. Het werd een hele beweging van het gouden hart. De mensen hadden een les geleerd: als ze gelukkig wilden zijn en in een fijne wereld wilden leven, dan moesten ze aandacht besteden aan het zaad in hun eigen hart’.

Ik ben zo iemand die dat zaadje in mijn hart heeft ontdekt en daardoor deel is van die innerlijke beweging van het gouden hart. Wil je ook weten en leren hoe jij aandacht kunt besteden aan dat Lichtzaadje in je hart? Op de derde dinsdag en de derde donderdag van de maanden januari, februari, maart en april, starten kleine groepen om de verbinding met dat HartLicht in jou, te beleven en leven in je eigen leven, met beide benen op de grond.  Je ontdekt een andere bron in jezélf. De bewustwording daarvan brengt je bij je ware zielsbestemming. Ze is helend voor jezelf en de aarde. Opgeven tot 7 januari 2019 via info@bewegingvanhetgoudenhart.nl Meer info over bijdrage, tijdstip en locatie op: www.bewegingvanhetgoudenhart.nl/activiteiten
Ik wens jullie allemaal in 2019 HartLicht toe in jullie leven.
Lieve groet, Mirjam Langenhuijsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *