Eenvoudig Licht zijn, rusten in je innerlijke natuur.

In deze tijd zijn er nieuwe energiebewegingen gaande, die diep aan kunnen raken in jezelf.
Dat kan oude pijn of energie die je nog in jezelf  en/ of in je lichaam meedraagt omhooghalen. Steeds opnieuw kan daarbij zwaarte in jezelf of van het collectief-bewustzijn voor je voelbaar worden. De uitnodiging is om steeds dieper ontvankelijk te zijn voor het Licht in jou, om jouw aandacht/ bewustzijn/ Licht in de ervaren pijn, angst, moeite, spanningen, toe te laten. De energie uit helende bron stroomt dan in jou en oude energie wordt daardoor losgelaten.

De avonden in het najaar op de derde dinsdag, of derde donderdag , of op de derde zaterdamiddag  van de maand bevatten o.a. de thema’s
– openen voor en verdiepen van de verbinding met jezelf, met het Licht in jou.
– Licht / Liefde / Bewustzijn, toelaten in waar jij spanningen en pijn voelt
– bewust worden van wanneer je uit je wezensenergie /  uit het Licht gaat, van jezelf weggaat, hoe je je daar weer opnieuw mee verbindt, wanneer je daar weer mee verbonden bent.

Daarover volgt informatie in augustus.

In  deze zomertijd zijn er twee zomeravonden  die een opstapje voor je kunnen zijn naar het najaar.
Ze heten:
Eenvoudig licht zijn, rusten in je innerlijke natuur.

Bij goed weer is het samenzijn buiten, de natuur om ons heen draagt dezelfde wezenskern en helende energie als wij en bekrachtigt onze innerlijke natuur.

data : derde dinsdag van de maand: op 16 juli  en 20 augustus.
Aanvang: 19.30.uur tot 21.00. uur. Locatie: Veldhoven.
Inschrijven vóór 10 juli, bijdrage voor twee bijeenkomsten: 20,00 euro
via info@bewegingvanhetgoudenhart.nl
en tegelijk jouw bijdrage overmaken naar: NL 09 RABO  0113729774
t.n.v.  MWH Langenhuijsen o.v.v. je naam en zomerbijeenkomst.

Je ontvangt daarna nadere info over deelnemers en locatie.

Lieve groet,
Mirjam Langenhuijsen

www.bewegingvanhetgoudenhart.nl

Schrijfster van Het Boek van het Hart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *