Wie je werkelijk bent.

Soms vragen wij ons af: wie ben ik eigenlijk. En dan komt er vaak een opsomming van wat je allemaal wilt, doet en kunt, welke rol je in je gezin hebt, welke hobby ’s je hebt of welke functie of status. Eens vroeg iemand mij: wat doe jij eigenlijk tegenwoordig, ook een vraag waar wij veel aan ophangen.

Het antwoord wat ik gaf was: ik ben mezelf.
Dat was een antwoord dat zo confronterend was voor de vragenstelster, dat zij daarna een half jaar ziek thuis was. In hoeverre was zij zichzelf? Wie je werkelijk bent, is helemaal niet zo scherp te duiden. Het is van zo’n grootsheid wat jou bezielt, dat dat nauwelijks te vatten is en jij bent DAT wat jou bezielt.

Je bént niet al die deel-identiteitjes, je lichaam, je functie, je status of de rollen die je hebt. Je bent een werkelijk Licht: Liefdesenergie die steeds opnieuw tot geboorte komt, en tot in al zijn facetten leven schenkt en creëert.
Jouw wijsheid en weidsheid is groter dan je lichaam en toch wil zich dat steeds opnieuw in jou en het leven rondom je heen manifesteren. We kunnen vrij zijn van belemmeringen en denkgewoontes die we hebben gehad, waarmee we dat stralende Licht in ons hebben onderdrukt en beperkt. In het moment openbaart zich telkens dat Licht in jou, in ingevingen en inzichten, in intuïties, in gevoelens en daadkracht vanuit dit vredevol eenvoudig Zijn.

Niet in een statische vastgezette identiteit, maar in een stromend aanwezig zijn in wat zich in het moment toont of aandient in jou. Wie je werkelijk bent is de vreugde van Al dat is en de oorspronkelijke Bron van Zijn, die Liefde is.

Zo open en niet identificerend zijn, roept het diepste en het hoogste in je op, dimensies van alle werelden en levens kunnen zich weer in jou kenbaar maken, ook jouw verloren stukjes Licht worden weer aan je toegevoegd. Je herinnert je oude wijsheid of wordt ineens gevoeliger in innerlijk weten of inzicht. Je neemt andere beslissingen, op grond van iets wat je niet anders kan verklaren dan: ik weet  of voel dat ik dit moet doen. Je leven begint meer synchroon te lopen met wat je ervaart, met waar je blij van wordt ,met wat jou werkelijk bezielt en waarvoor je naar deze aarde komt.
Een aarde die jou daar bij ondersteunt en daar verwachtingsvol naar uitkijkt!

Spiritualiteit wordt vaak zweverig gevonden, maar er is niets zo grondend en geaard dan in verbinding te zijn met wie je werkelijk bent. Na diepgaande ervaringen, draag ik de ontvangen wijsheid uit dat jij zélf deel bent van (goddelijk) Licht en Liefde. Het is de essentie van die je bent. Het is eeuwenlang buiten onszelf geplaatst, maar nu hebben wij de mogelijkheid dat wij deze bron en haar verschillende uitingsvormen in ons, leren herkennen, ontvangen en gaan belichamen. Het is iets anders dan je ego/ik-bewustzijn. De her-innering aan dat wezensdeel van Licht en de afstemming erop, brengt Licht en Liefde tot leven tot in jouw dagelijkse zijn. Het is mijn levenswerk om jou met je essentie te verbinden en je met het Licht en de Liefde daarin, in aanraking te brengen. Bij verankering van deze andere afstemming op je Zelf, komt er Liefde in de wereld via je eigen denken, doen en zijn. Het leidt tot een andere levenswijze dan vanuit het ego/ik bewustzijn, een verandering waar ook de wereld om vraagt.

Je kunt nu kort kennis komen maken in een cyclus van 3 keer.  De basis van deze bijeenkomsten is de helende energie en wijsheid van : ’Het boek van het hart. Het woord dat heelt. Over het Licht in jou. Een boek voor iedereen’.  ISBN  978-90-825408-3-3. (Te koop bij Bol.com of via elke boekhandel te bestellen. Ook te leen in enkele bibliotheken.)  Het is een prachtig en helend boek,dat ook aansluit bij deze bijeenkomsten. Op toegankelijke wijze, staat de verandering van bewustzijn vanuit eigen ervaring en die van anderen beschreven. Ik ben de schrijfster van dit boek en begeleid (sinds meer dan 10 jaar) mensen, individueel en via deze bijeenkomsten, naar wie we werkelijk zijn, naar meer Liefde voor onszelf, de aarde en de mensen die erop leven.

Aan iedereen die dit leest, zend ik een liefdevolle hartgroet,
Mirjam Langenhuijsen

Aanmelden met je naam en tijdstip vóór 1 oktober 2018 via info@bewegingvanhetgoudenhart.nl
Kosten: 30 euro voor een cyclus van drie avonden. Locatie: Veldhoven.

Data cyclus:
1. bijeenkomstencyclus op derde dinsdagavond van de maand: 16-10/ 20-11/ 18-12 2018. Aanvang 19.30.tot 21.00.uur

2. bijeenkomstencyclus op derde donderdagavond van de maand: 18-10/ 15-11/ 20-12-2018. Aanvang 19.30. tot 21.00.uur

3. bijeenkomsten cyclus op derde zaterdagmiddag van de maand, voor mensen die alleen in het weekend kunnen vanwege werk of afstand : 20-10/ 17-11/ 15-12-2018.  Aanvang 13.30 tot 15.00.uur.

Meer info: www.bewegingvanhetgoudenhart.nl/activiteiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *